Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 14
Finanční hospodaření

(1) Agentura vytváří rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb a účelové fondy. Při nakládání s fondem kulturních a sociálních potřeb se Agentura řídí zvláštním právním předpisem o fondu kulturních a sociálních potřeb.13)

(2) Způsob tvorby a nakládání s rezervním fondem, s ostatními účelovými fondy a s opravnými položkami stanoví stanovy Agentury.

(3) Zisk Agentury se po splnění zákonných povinností použije podle rozhodnutí ministerstva.

13) Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582