Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

239/2001 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2001 o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)

Změna: 15/2002 Sb.
Změna: 126/2002 Sb.
Změna: 257/2004 Sb.
Změna: 482/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA
Úvodní ustanovení
§ 1

(1) Zřizuje se Česká konsolidační agentura (dále jen "Agentura") se sídlem v Praze. Agentura vzniká dnem účinnosti tohoto zákona.

(2) Agentura je právnickou osobou, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, který se jí svěřuje tímto zákonem, a dále s majetkem státu, se kterým se stane příslušnou hospodařit při zajišťování stanovené činnosti anebo v souvislosti s touto činností.

(3) Za závazky Agentury ručí stát.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582