Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

Hlava X
Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích
§ 71
Informační systémy
(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů.
(2) Policie při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,
c) registrovaných zbraních, hlavních částech zbraní, zakázaných doplňcích zbraní a vydaných průkazech zbraní,
d) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní,
e) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva,
f) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat zbraně nebo střelivo,
g) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních licencích, průkazech zbraní a průkazech zkušebních komisařů,
h) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo zabraných zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a zbraních nebo zakázaných doplňcích zbraní určených ke zničení nebo znehodnocení a
i) provozovaných střelnicích.
(3) Informační systémy vedené podle odstavce 2 obsahují osobní údaje v rozsahu údajů uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona nebo údajů získaných v řízení podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních systémů policie vedených podle odstavce 2 a využívat údaje v nich uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní a střeliva.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582