Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

§ (1-109)

ČÁST JEDENÁCTÁ
FAKULTNÍ NEMOCNICE
§93

§93 (1) Klinická a praktická výuka v oblasti lékařství a farmacie a v dalších zdravotnických oborech se uskutečňuje zejména ve fakultních nemocnicích.[22] V těchto nemocnicích se uskutečňuje též vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost.

§93 (2) Podrobnosti úpravy stanoví zvláštní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582