Branný zákon

§ (1-66)

§ 3
Dobrovolné převzetí branné povinnosti

§3 (1) Občané, kteří nepodléhají branné povinnosti, a cizinci[2] mohou požádat o její dobrovolné převzetí počínaje dnem, v němž dosáhli věku 18 let. žádost o dobrovolné převzetí branné povinnosti občan podává příslušné územní vojenské správě, cizinec ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo").

§3 (2) O žádosti občana o dobrovolné převzetí branné povinnosti rozhoduje náčelník územní vojenské správy. V řízení o žádosti cizince o dobrovolné převzetí branné povinnosti se postupuje podle § 54 odst. 6.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582