Branný zákon

§ (1-66)

§ 18
Náhradní služba

§18 (1) Náhradní služba se vykonává místo základní služby a trvá 3 měsíce; začíná dnem jejího nastoupení u vojenského útvaru a končí dnem propuštění od vojenského útvaru.

§18 (2) K náhradní službě je voják určen ze zákona, na žádost nebo z moci úřední.

§18 (3) Ministerstvo do náhradní služby započítá vykonanou mimořádnou službu nebo její část.

§18 (4) Průběh náhradní služby upravuje zvláštní právní předpis.[8]

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582