Branný zákon

§ (1-66)

§ 14
Vyšší odvodní komise

§14 (1) Vyšší odvodní komise u Hlavního doplňovacího úřadu působí ve složení

a) předseda - ředitel Hlavního doplňovacího úřadu nebo zástupce jím určený,

b) členové - vojenský lékař a vojenský právník, jejichž účast zajistí ředitel Hlavního doplňovacího úřadu.

Ve vyšší odvodní komisi nemůže být osoba, která nemá státní občanství České republiky.

§14 (2) Vyšší odvodní komise

a) řídí a kontroluje činnost odvodních komisí,

b) rozhoduje o odvolání proti odvodnímu rozhodnutí,

c) přezkušuje pravomocné odvodní rozhodnutí vydané odvodní komisí, podle něhož se branec stal trvale neschopným vojenské činné služby.

§14 (3) Vyšší odvodní komise odvodní rozhodnutí nebo pravomocné odvodní rozhodnutí, podle něhož se branec stal trvale neschopným vojenské činné služby, potvrdí nebo změní. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582