Branný zákon

§ (1-66)

Zákon č. 41/2003 Sb.

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 218/1999 Sb.,
o rozsahu branné povinnosti
a o vojenských správních úřadech (branný zákon),
jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 238/2000 Sb., zákonem č. 128/2002 Sb.,
zákonem č. 286/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.
a zákonem č. 520/2002 Sb.

ZÁKON

o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
BRANNÁ POVINNOST
§ 1
Obsah branné povinnosti

§1 (1) Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") připravovat se k obraně státu a osobně se účastnit plnění úkolů ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly").

§1 (2) Branná povinnost zahrnuje odvodní povinnost, služební povinnost a další povinnosti stanovené tímto zákonem.

§1 (3) Náklady spojené s brannou povinností hradí stát.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582