Zákon o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb.)

§ (1-179)

Zákon č. 140/1994 Sb.

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených
zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č. 180/1990 Sb.,
zákonem č. 1/1991 Sb., zákonem č. 46/1991 Sb.,
zákonem č. 306/1991 Sb., zákonem České národní rady
č. 482/1991 Sb., zákonem č. 578/1991 Sb., zákonem
České národní rady č. 582/1991 Sb., zákonem
č. 235/1992 Sb., zákonem České národní rady
č. 589/1992 Sb., zákonem České národní rady
č. 37/1993 Sb., zákonem č. 84/1993 Sb.,
zákonem č. 160/1993 Sb., zákonem č. 266/1993 Sb.,
zákonem č. 307/1993 Sb.,

ve znění pozdějších změn provedených
zákonem č. 182/1994 Sb.,
zákonem č. 241/1994 Sb. zákonem č. 118/1995 Sb.,
zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb.,
zákonem č. 133/1997 Sb., zákonem č. 91/1998 Sb.,
zákonem č. 155/1998 Sb., zákonem č. 350/1999 Sb.,
zákonem č. 360/1999 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb.,
zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 213/2002 Sb.,
zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 426/2002 Sb.,
zákonem č. 281/2004 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb.,
zákonem č. 168/2005 Sb. a zákonem č. 218/2005 Sb.

ZÁKON

o sociálním zabezpečení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Základní zásady

§1 (1) Právo na sociální zabezpečení podle tohoto zákona se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani.

§1 (2) Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.

§1 (3) zrušen.

§1 (4) zrušen.

§1 (5) Organizace a občané platí na sociální zabezpečení pojistné, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním zákonem.[30]

§1 (6) Příjmy a výdaje sociálního zabezpečení jsou součástí státního rozpočtu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582