Celní zákon

§ (1-329)

§ 329

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993, s výjimkou § 328 bodů 6 až 12, které nabývají účinnosti dnem 1. března 1993.

Účinnost novel a přechodná ustanovení:
předpis účinnosti
nabyl dnem přechodná
ustanovení
Zákon č. 35/1993 Sb. 1. ledna 1993,
Zákon č. 113/1997 Sb. 1. července 1997,
Zákon č. 63/2000 Sb. 1. dubna 2000,
Zákon č. 256/2000 Sb. 11. srpna 2000,
Zákon č. 265/2001 Sb. 1. ledna 2002,
Zákon č. 1/2002 Sb. 1. července 2002,
(s výjimkou ustanovení
čl. I bodů 43, 45 až 51, 56 a 57,
které nabývají účinnosti
dnem vyhlášení,
tj. dnem 4. ledna 2002),
Zákon č. 322/2003 Sb. 1. října 2003,
Zákon č. 354/2003 Sb. 1. ledna 2004
(s výjimkou části sedmé
čl. VIII bodů 1, 2 a 4, které
nabývají účinnosti dnem
vyhlášení, tj. dnem
24. října 2003),
Zákon č. 187/2004 Sb. 1. května 2004.

Příloha k zákonu č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
zrušena

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582