Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 8
(1) Diagnostický ústav vede evidenci dětí umístěných v zařízeních ve svém územním obvodu a
vede evidenci volných míst v zařízeních ve svém územním obvodu.
(2) Diagnostický ústav zajišťuje podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce, činnost
odborného pracovníka diagnostického ústavu v zařízeních ve svém územním obvodu za účelem
metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a výsledků výchovné péče.
(3) Diagnostický ústav vypracovává pro ministerstvo návrhy potřebných změn u zařízení
umístěných ve svém územním obvodu a upozorňuje ministerstvo na situace vyžadující zásah
zřizovatele.
(4) Diagnostický ústav smluvně zajišťuje spolupráci se smluvními rodinami. Prostřednictvím těchto
smluvních rodin jsou zabezpečovány úkoly diagnostického ústavu zejména u dětí, u kterých pobyt
v kolektivu není vhodný. Výběr a přípravu smluvních rodin, způsob spolupráce a kontroly stanoví
diagnostický ústav podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582