Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 3
(1) Pro děti se závažnými poruchami chování, které z těchto důvodů nemohou plnit povinnou
školní docházku v jiné škole, zřizovatel zařízení zřizuje školu s odpovídajícími
vzdělávacími programy jako součást zařízení.
(2) Pro děti, které po dokončení povinné školní docházky pro závažné poruchy chování nemohou
být zařazeny do jiné školy poskytující střední vzdělávání, zřizovatel zařízení může jako součást
zařízení zřídit školu poskytující střední nebo střední odborné vzdělání. Pro děti, které nedosáhly
základního vzdělání, zajistí ředitel zařízení příslušný vzdělávací program.
(3) Pro účely vysvědčení používají školy zřizované podle odstavců 1 a 2 tiskopisy a razítko s
uvedením názvu a adresy školy bez uvedení názvu zařízení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582