Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 14
Výchovný ústav
(1) Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla
nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména
úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
(2) Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou
ochrannou výchovou, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro děti podle
odstavců 1 a 3, které jsou nezletilými matkami, a jejich děti, nebo pro děti podle odstavců 1 a 3,
které vyžadují výchovně léčebnou péči.
(3) Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou
výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v
dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do
výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let.
(4) Výjimky z ustanovení odstavce 2 může udělit ministerstvo.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582