Zákon o výkonu trestu odnětí svobody

§ (1-86)

§ 79

Úhrada zdravotní péče ve zvláštních případech Zdravotní péči poskytovanou odsouzenému, který není pojištěncem podle zvláštního zákona,23) hradí Vězeňská služba.

------------------------------------------------------------------

23) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582