Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 8

Státní volební komise

(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu7) je stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.

(2) Státní volební komise

a)
koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

b)
vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

c)
losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky,

d)
schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,

e)
vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

f)
předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným na území České republiky,

g)
předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému parlamentu,

h)
informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

i)
vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582