Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 70

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a)
postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu,

b)
v dohodě s Českým statistickým úřadem

1.
postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních listin,

2.
postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků,

3.
postup Ministerstva vnitra, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,

4.
vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a dalších volebních dokumentů,


c)
v dohodě s Ministerstvem financí bližší podmínky způsobu složení a vrácení příspěvku,

d)
v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise podle § 61.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582