Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

HLAVA II

VOLEBNÍ ORGÁNY

§ 7

(1) Volebními orgány pro volby do Evropského parlamentu jsou

a)
Státní volební komise,

b)
Ministerstvo vnitra,

c)
Ministerstvo zahraničních věcí,

d)
zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen "zastupitelský úřad"),

e)
Český statistický úřad,

f)
krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"),

g)
pověřený obecní úřad,5) v hlavním městě Praze úřady městských částí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů (dále jen "pověřený obecní úřad"),

h)
obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad"),

i)
starosta obce, města, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno, (dále jen "starosta"),

j)
starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu,

k)
ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "ředitel krajského úřadu"),

l)
okrsková volební komise.


(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

(3) Zaměstnanci kraje zařazení do krajských úřadů a zaměstnanci obce zařazení do pověřených obecních úřadů mohou vykonávat činnosti podle tohoto zákona, pouze pokud mají osvědčení o způsobilosti na úseku voleb podle zvláštního právního předpisu.6)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582