Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 69

Na organizačně technická opatření učiněná podle tohoto zákona příslušnými správními úřady k přípravě organizace voleb do Evropského parlamentu již přede dnem nabytí jeho účinnosti se, pokud neodporují zákonu, hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582