Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

HLAVA X

PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT

§ 62

(1) Přestupku se dopustí volič, který požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu v České republice. K projednání přestupku je příslušný pověřený obecní úřad podle místa trvalého pobytu nebo místa pobytu voliče. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč; pokuta je příjmem státního rozpočtu. Na projednání přestupku se vztahuje zvláštní právní předpis.21)

(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování na území České republiky zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejní. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Na ukládání pokuty se vztahuje zvláštní právní předpis.21)


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582