Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 53

(1) Funkce poslance Evropského parlamentu je neslučitelná

a)
se členstvím v Komisi Evropských společenství,

b)
s funkcí soudce, generálního advokáta nebo tajemníka Soudního dvora Evropských společenství a s funkcí soudce nebo tajemníka Soudu prvního stupně,

c)
se členstvím u Účetního dvora Evropských společenství a se členstvím ve Výboru ředitelů Evropské ústřední banky,

d)
s funkcí Ombudsmana Evropských společenství,

e)
se členstvím v Hospodářském a sociálním výboru Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii,

f)
se členstvím ve výborech nebo jiných orgánech vytvořených na základě Smluv o založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii za účelem správy finančních prostředků Evropských společenství,

g)
se členstvím ve výborech nebo jiných orgánech vytvořených na základě Smluv o založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii k provádění stálých přímých správních úkolů,

h)
se členstvím v Radě guvernérů, v Řídícím výboru, nebo se zaměstnaneckým poměrem v Evropské investiční bance, anebo

i)
s postavením úředníka v činné službě nebo zaměstnance orgánů Evropských společenství nebo k nim připojených specializovaných orgánů nebo Evropské ústřední banky.


(2) Funkce poslance Evropského parlamentu je dále neslučitelná

a)
se členstvím ve vládě České republiky,

b)
s úřadem prezidenta České republiky,

c)
s funkcí poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

d)
s funkcí senátora Senátu Parlamentu České republiky,

e)
s funkcí soudce České republiky,

f)
s funkcí státního zástupce České republiky,

g)
s funkcí Veřejného ochránce práv České republiky, nebo

h)
s dalšími funkcemi, které stanoví zvláštní zákon.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582