Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 5

Právo volit

(1) Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "volič").

(2) Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:

a)
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,3)

b)
zbavení způsobilosti k právním úkonům.4)


(3) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582