Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 46

Informování politických stran, politických hnutí a koalic

(1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, může sdělit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb kontaktní adresu Českému statistickému úřadu. Český statistický úřad neprodleně sdělí politickým stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k Českému statistickému úřadu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni České republiky v elektronické podobě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.

(2) Český statistický úřad zašle neprodleně po podepsání zápisu souhrnné informace o výsledku voleb v písemné podobě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické podobě.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582