Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 40

Ukončení hlasování

(1) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování v druhý den voleb se volební místnost uzavře; před jejím uzavřením však okrsková volební komise umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou přítomni ve volební místnosti nebo před ní. Poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a okrsková volební komise učiní veškerá opatření stanovená pro přerušení hlasování podle § 38 odst. 2 a opustí volební místnost až do okamžiku, kdy se uzavře poslední volební místnost na území Evropské unie. Po návratu do volební místnosti započne okrsková volební komise se sčítáním hlasů. O předpokládaném okamžiku uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie informuje před zahájením voleb předsedy okrskových volebních komisí prostřednictvím krajských úřadů a starostů Ministerstvo vnitra.

(2) V případě, že jsou zapečetěné volební schránky a volební dokumentace po ukončení hlasování prvního dne voleb soustředěny v obci na jednom místě, je třeba každou volební schránku a volební dokumentaci označit číslem příslušného volebního okrsku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582