Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

HLAVA III

KANDIDÁTNÍ LISTINY

§ 20

Informování kandidátů

Informaci o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra nejméně 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582