Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 16

Starosta

Starosta

a)
zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb (§ 32) v obci, městě, statutárním městě, které není územně členěno, v městském obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením, které je územně členěno, nebo v městské části hlavního města Prahy (dále jen "obec"),

b)
zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům,

c)
stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku nejpozději 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

d)
svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,

e)
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),

f)
poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu nejpozději 45 dnů přede dnem voleb,

g)
plní další úkoly podle tohoto zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582