Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 15

Obecní úřad

Obecní úřad

a)
vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 27),

b)
zasílá komunikační centrále jiného členského státu informaci, že volič, který byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci tohoto členského státu, projevil vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu tohoto úřadu, zařazen do seznamu pro volby do Evropského parlamentu,

c)
zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,

d)
vydává voličské průkazy (§ 30),

e)
řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,

f)
archivuje volební dokumentaci,

g)
plní další úkoly podle tohoto zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582