Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 11

Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu

a)
vede zvláštní seznam voličů podle zvláštního právního předpisu,8)

b)
vydává voličské průkazy (§ 30),

c)
zajišťuje podle místních podmínek informování o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a vydání voličského průkazu, a to případně i v příslušném cizím jazyce,

d)
plní další úkoly podle tohoto zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582