Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

62/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. února 2003

o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582