Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

§ (1-421)HLAVA V
TRESTNÍ SANKCE

Díl 1
Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

§ 36
Druhy trestních sankcí

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582