ley.cz

Byli jste poškozeni JUDr. Ivou Čackou-Pavlíkovou aktivní spolupracovnicí feministické organizace proFem? Připojte se k naší připravované stížnosti na tuto advotátku k České advokátní komoře.
kontakt: e-mail: M.Satrapa@seznam.cz , tel. 723 626 410

proFem - výběr z díla..

Domácí násilí v České republice v roce 2002 pohledu práva
Motto
Agatha Christie: "Měla jsem z manželství hrůzu. Pochopila jsem, stejně jako dříve nebo později pochopí mnoho žen, že jediný člověk, který vám v životě opravdu dokáže ublížit, je manžel. Nikdo jiný vám není natolik blízký. Na nikom jiném není žena závislá v každodenním společenství, v lásce a ve všem, z čeho se skládá manželství tak závislá. Už nikdy, rozhodla jsem se, se nikomu nevydám na milost a nemilost."

Programová nenávist k mužům, tvůrcům všeho zla..
Trochu to připomíná zcény z filmu Sexmise..


Prezidentky, revolucionářky v diáři
Portréty jedenácti žijících současnic z levého i pravého politického spektra a německé pacifistické (později radikální) aktivistky Ulrike Meinhof, která již nežije, plus bonus v podobě shrnutí historie českého ženského hnutí.
Dodává, že v tomto směru jsou ona i další spolupracovnice diáře feministkami: „A nepovažujeme to ani zdaleka za nadávku, jak se to stalo v Česku v posledních letech zvykem. Nadávají-li nám některá média do ´komo-feministek´, pak to lze považovat spíše za velkou čest, je-li tím míněno sociální a demokratické zaměření našich snah.“

Teroristka, vražedkyně Ulrike Meinhof.. jako jedna z hrdinek proFemu...
Meinhof byla JEN radikální?!


Výzva k zabíjení komunistů i ve škole
Trestní oznámení, které jsme s feministickou aktivistkou Marií Lienau podaly na autora nápisu „Zabij komunistu, posílíš mír“ Ondřeje Liteckého, bylo Policií ČR již dvakrát shozeno pod stůl – nejprve bylo uloženo k dalšímu případnému využití, posléze odloženo (což v praxi znamená zameteno pod koberec).

prý jsme komofeministky… Sám bych to nevyjádřil výstižněji..


Tiskové prohlášení k odbornému semináři - pořádá proFem, o.p.s.
Pod vlivem militantních psychologů a dalších osob s nimi spolupracujících se nejen do českého opatrovnického, ale i trestního soudnictví dostal pojem „syndromu zavrženého rodiče“.

Co se nám nehodí do krámu, prostě zavrhneme.. Třeba syndrom zavrženého rodiče..


Ženy - postavení ve společnosti,domácí násilí
Další příklad sexistické reklamy je inzerát na produkt firmy KFC. Řidič kamiónu se řítí silnicí, komentář se diváka ptá, zda má chuť na propečená stehýnka a křupavá prsíčka. Záběr na dvě u silnice stojící dívky a společně s komentářem o stehýnkách a prsíčkách střih na jejich hýždě a prsa. Reklama pokračuje, ale nedochází v ní k žádnému závažnému zlomu (proč ne třeba kastrací Kolonela).

Ano, když se mužům nelíbíme jako ženy my, tak nikdo.. A muže, nejraději vykastrovat..


proFem - Výroční zpráva za rok 2005 - str. 6
Statisticky vyjádřeno měly pražské právničky za poslední rok řadu dlouhodobých klientek v péči, uskutečnily pro ně 109 vícehodinových konzultací, sepsaly na 114 podání, doprovázely je v 59 případech k soudním a mimosoudním jednáním..

Další fungování sítě bezplatného právního poradenství bylo v roce 2005 zcela zásadně umožněno podporou z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z němemcké feministické nadace Filia.

Organizovaný boj proti mužům/otcům.. za státní peníze..
MPSV ČR darovalo v letech 2002 - 194.000 Kč, 2003 - 210.000 Kč, 2004 - 404.000 Kč, 2005 - 305.000 Kč.
Celkem 1.113.000 Kč
MZ ČR darovalo v letech 2003 - 244.000 Kč. 2004 - 159.000 Kč.
JUDr. Iva Čacká-Pavlíková

JUDr. Iva Pavlíková-Čacká - výběr z díla..

Chcete jen třicátníky? Diskriminujete
Diskriminace je, když jste třeba odmítnuti kvůli věku, pohlaví, rasovému či etnickému původu, národnosti, zdravotnímu stavu, jazyku a podobně. V praxi je to například často opomíjená drobnost, kdy firma hledá pouze ředitele (a ne také ředitelku) nebo jen prodavačku (a už ne prodavače). "Z důvodu rovnosti pohlaví se nesmí rozdělovat, na jaké posty zaměstnavatel hledá muže či ženy," říká Iva Čacká-Pavlíková.

Káže vodu a sama pije víno.. Na webu své advokátní kanceláře mujweb.cz/www/akcp má sama zveřejněn diskriminační inzerát, ve kterém hledá pouze Sekretářku, a ne i sekretáře.. (cache)
(foto originál - foto cache)


Miroslav Satrapa - příběh rozvedeného otce..

Miroslav Satrapa, rozvedený otec, obět JUDr. Ivy Čacké-Pavlíkové. Od roku 2000 JUDr. Iva Čacká-Pavlíková zastupuje jeho bývalou manželku. Vedly se desítky sporů, o alimenty, o soudní vystěhování ze společného bytu, o exekuci na dům jeho rodičů. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení. Vzhledem k tomu, že bývalá manželka uvádí že byla a je bez finančních prostředků, je důvodné se domnívat, že desítky provedených právních úkonů, jež by při standardním řízení stály jistě přes 100.000 Kč nebyli bývalou manželkou hrazeny, ale byli hrazeny právě z fondu proFemu, jež v rámci programu AdvoCats for Woman poskytuje právní pomoc týraným ženám zdarma. Miroslav byl soudně vystěhován z bytu, pravidelně čelil trestním oznámením podávanými jeho manželkou. Veškeré soudní jednání problěhli bez toho aby měl právní zastoupení, vždy se zastupoval sám. Několik let prohrávaných soudních sporů a tahanic. Na poslední stání u soudu si najal advokáta aby ho zastupoval. Advokát se "naštěstí" den před stáním omluvil, že nestíhá.. Miroslav oslovil Ing. Jiřího Fialu ze združení K 213, otce jež vyhrál svůj spor u ESLP ve Štrasburku, jež byl dvakrát kvůli své kauze vězněn a jež otce v podobných situacích u občansko-právních sporů zastupuje..

Přikládáme e-mail po prvním stání..


Prima.

Dovolím si Vás informovat , že jsem si vzpomněl, odkud znám tu její
advokátku. Zastupovala totiž Křížovou v trestním soudě, které se vedlo proti
ní za maření výkonu úředního rozhodnutí (od mala mařila předávání dítěte).
Kříž je jeden z těch, co teď vyhráli ve Štrasburku (jen o půl roku po mně).
A já jsem u toho soudu zastupoval Kříže coby zmocněnec poškozeného.

  Při prvním líčení jsem vstal a navrhnul soudkyni, že vzhledem k tomu, že
obžalovaná se této trestné činnosti dopustila v minulosti už několikrát a
stále v ní pokračuje, takže lze důvodně předpokládat, že na ni trestní
řízení nemá vliv, tak že navrhuji, aby ji podle § 67 c) trestního řádu vzala
neprodleně do vazby pro pokračující trestnou činnost.

  To jste měli vidět, jak obě ztuhly. Křížová - i ta její advokátka - tedy
současná advokátka paní Satrapové.

Tak odtamtud si mě taky dobře pamatuje. Proto dneska přišla, bez pozdravu se
posadila naproti a jakmile přišla pí Satrapová, tak si začaly špitat.

Dneska jsem o tom říkal Lubošovi a potvrdil, že to je pěkná svině a že dusí
taky vlastního manžela a klasicky proti němu štve děti.

  Zdraví


                            Jirka Fiala

příběh Miroslava Satrapy (ročník 1966)

V roce 1989 jsem se oženil a s mou manželkou jsme měli dvě děti. Pracoval jsme v jedné z nejlepších Pražských restaurací a poté i ve vedení jednoho velkého restauračního podniku. Poté jsem se rozhodl samostatně podnikat a jak to tak bývá jednou se daří lépe, jindy hůř a právě v době kdy bylo hůř jsem mou tehdy ještě manželku požádal zda by mi v mém podnikání nepomohla s čímž nesouhlasila a ani na výzvu ať si tedy najde práci v oboru který ji bude vyhovovat také nereagovala (toto bylo v roce 1999 a má dnes již bývalá manželka od naší svatby nikdy do práce nechodila). Nato požádala o vyměření alimentů na dvě děti a to v částkách 2000 + 2500 Kč a to s platností několika měsíců zpětně. S touto částkou, i když to v roce kdy jsme se rozváděli byli velké peníze, jsem souhlasil.

Po vyměření výživného následoval rozvod a to právě v době kdy v mém podnikání přišla ta nejhorší doba která vyústila v to, že jsem podnikání ukončil. Psal jsem rok 2000 a já si poprvé myslel že je zle, ale mýlil jsme se. Našel jsem si práci v jedné cestovní agentuře a horko těžko splácel soudem vyměřené výživné, hlavně pak částku jež mi byla vyměřena zpětně. Mezitím bývalá manželka podávala trestní oznámení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Nakonec se mi i s finanční pomocí mých rodičů podařilo vše uhradit a předpokládal jsem, že se vše začne obracet k lepšímu. Mezitím jsem začal trpět bolestmi břicha a začal jsem se dlouhodobě ambulantně léčit, což trvá doposud.

Jako další přišla žaloba o vyklizení bytu a i přesto, že jsem první soudní řízení před obvodním soudem vyhrál tak v dalším řízení, které bylo zahájeno po odvolání mé bývalé manželky, bylo rozhodnuto, že byt který jsme nabyli společně mám bez náhrady opustit (podotýkám že takto bylo rozhodnuto tím samým soudcem, aniž by v novém řízení byli provedeny jakékoli nové důkazy).

V tuto chvíli jsme začínal tušit, že přestává legrace. Samozřejmě jsem se odvolal k Městskému soudu. První rozhodnutí bylo takové, že výrok Obvodního soudu nabyl právní moci protože se nikdo neodvolal. Podal jsem žalobu pro zmatečnost, neboť jsem se samozřejmě ve stanovené lhůtě odvolal, kterou jsem vyhrál a mé odvolání se tedy projednávalo znovu. Po celou tuto dobu mi bývalá manželka bránila v užívání bytu a ani Policie ČR, kterou jsem několikrát požádal o pomoc nic nečinila. Mé trestní oznámení na mou bývalou manželku na to, že mi brání v užívání společného bytu policie neustále odkládala s tím, že čeká na ukončení soudního jednání. Samozřejmě, že Městský soud mou žalobu zamítl a společný byt jsem musel bez náhrady opustit. Toto soudní řízení o vystěhování z bytu se táhlo od roku 2001 do roku 2004.

Přitom jsem neustále "bojoval" s bývalou manželkou o to, jak a kdy bud vídat své dvě děti a stále překonával její obstrukce v tom kdy budou se mnou moci jet na víkend atd. Tím jak děti dospívali se situace pomalu zlepšovala a dnes se už děti sami rozhodují o tom, kdy se uvidíme.

Mezitím jsem si našel práci u známého, kde nevadilo že jsem občas kvůli svému psychickému stavu (soudy, trestní oznámení, exekuce..) nebyl schopen se dostavit do práce a nevadilo ani, že se musela posílat vyjádření k mé osobě jako zaměstnanci na Policii ČR, soudy atd. Vrcholem všeho bylo předvolání zaměstnavatele jako svědka v mém soudním sporu o "úpravu styku s dětmi"..

Bylo na mne manželkou podáno několik trestních oznámení pro zanedbáná povinné výživy. Poslední podané bylo Policií ČR zamítnuto jako bezdůvodné. Další "rána" přišla v roce 2006 kdy má bývalá manželka podala návrh na zvýšení výživného a to na 3500 a 4000 Kč měsičně a to zpětně za 3 roky, tj. od května 2003. S návrhem aby výživné vyměřené zpětně bylo vyplaceno do několika dní po vynesení rozsudku. Navíc bývalá manželka trvala na úpravě styku ze synem (dcera už je plnoletá - jak ten čas letí..) a to tak abych ho mohl vídat jen ob víkend. Naprosto jsem nepochopil proč o tuto úpravu žádá, když již nejméně 2 roky v tomto směru není a nebyl jediný problém.

První jednání u Obvodního soudu proběhlo naprosto korektně, až na vyjádření pracovnice Odboru sociální péče OÚ Praha 6, která tvrdila, že dle jejího mínění jsem schopen požadované výživné hradit, na můj dotaz jaké skutečnosti ji k tomuto tvrzení vedou odpovědět nedovedla. Soud požadavek bývalé manželky zamítl, ale bylo mi jasné že se bývalá manželka proti tomuto rozsudku odvolá, což se také stalo. Městský soud vše vrátil k Obvodnímu soudu s tím, že je třeba provést další důkazy. Jelikož jsem začínal mít velké obavy o to, zda další jednání bude vedeno korektně požádal jsem o pomoc pan Jiřího Fialu ze združení k213. Tímto mu děkuji za to, že mi byl a je morálni oporou.

I když jsem oproti prvnímu řízení doložil, že jsem nemajetný, tj. nevlastním žádnou nemovitost, což se manželka snažila tvrdit, doložil jsme své zdravotní problémy, tj. všechno důvody proč by návrhu mé bývalé manželky nemělo být vyhověno. Nicméně Obvodní soud Praha 6, ten samý který dříve rozhodl v můj prospěch, tak po doplění důkazů v můj prospěch, rozhodl proti mne. Tj. rozhodl o zvýšení výživného na 3000 + 4000 Kč měsičně plus zvýšené výživné zpětně ve výši okolo 65 000 Kč, jež mohu splácet v měsičních splátkách ve výši 1000 + 1000 Kč. Tj. celkem mám platit 9000 Kč měsičně.

Mou bývalo manželku kromě prvního soudního sporu zastupuje JUDr. Iva Pavlíková-Čacká z feministického sdružení proFem. Jednalo se o desítky právních úkonů, jež pochybuji že byli hrazeny mou bývalou manželkou. Tj. je velmi pravděpodobné, že byli hrazeny združením proFem, ať již tyto právní služby byli vyúčtovány v rámci proFemu jakkoli. I když si dokáži představit, že JUDr. Čacká muže jako takové opravdu nenávidí a z mne neznámého důvodu se jim mstí, pochybuji že by své služby nabízela zcela zdarma. Já, jelikož jsem měl problémy již se splácením výživného, jsem na právního zástupce prostředky prostě neměl.

Zatím poslední "ranou" bylo zavolání z exekutorského úřadu, že mám exekuci na 190.000 Kč za dlužné výživné. Jež nechápu kde se mohlo vzít..


Co dodat, žijeme ve společnosti, kdy se exmanželky mstí svým bývalým manželům, za právní pomoci feministických spolků jako proFem, jež jsou placeny z našich (tedy i mojich) daní. Ve společnosti kde zfeminizovaná justice odsuzuje muže jak na běžícím pásu. Ve společnosti kdy se exmanželům vyměřuje výživné které nejsou schopni splácet, na toto nesplacené výživné se prohlašují exekuce, zabavuje se majetek, exmanželé jsou za zanedbání povinné výživy zavíráni do vězení, tj. dělají se z nich zločinci a bezdomovci..
NĚCO TU JE HODNĚ, HODNĚ ŠPATNĚ...