ley.cz

Milan Macháček vs. Český stát (konkurzní mafie, zmanipulované konkurzy)

Na Milana Macháčka byl vyhlášen konkurz bez toho, aby byla prokázána oprávněnost na něj uplatňovaných pohledávek.
První oznámení o konkurzu mu bylo doručeno do vlastních rukou 4 roky poté, co byl konkurz vyhlášen.
Milan Macháček byl dvakrát vězněn, udajně prý za bránění hladkého průběhu konkurzu.
Při protiprávním zatýkání mu byli vyraženy přední zuby.
V současnosti je v důchodu, nemá však na vyplácení dávek nárok, neboť správce konkurzní podstaty neplatil zákonem stanovené poplatky a pojištění.

Podklady

28.1.1999 - Krajský obchodní soud v Praze rozhodl ve věci IC spol. s.r.o. proti TOMI spol. s.r.o. takto: Žalovaný je povinen zaplatit žalobci Kč. 12,245.807
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

28.6.2000 - Okresní soud v Kutné Hoře: Věc: ODVOLÁNÍ povinného proti usnesení zdejšího soudu
jpg 1

11.4.2001 - Odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8

4.7.2002 - Věc: návrh odsouzeného k podání stížnosti pro porušení zákona
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6

2.8.2002 - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR, Ředitel odboru organizace a dohledu, JUDr. Jiří Brož - Ministerstvo spravedlnosti nemá pravomoc přezkoumávat a podle výsledku zrušovat či měnit rozhodnutí soudu
jpg 1

16.8.2002 - postup správce konkurzní podstaty v konkrétním řízení ani postup soudu při doručování nelze formou stížnosti přezkoumávat
jpg 1 , jpg 2

27.3.2003 - Věc: Stížnost na nevhodné chování soudce JUDr. Zuzany Svobodové a na průtahy v řízení s žádostí o vyloučení tohoto soudce z projednávání a rozhodování ve věci konkurzního řízení
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8 , jpg 9 , jpg 10 , jpg 11 , jpg 12 , jpg 13 , jpg 14 , jpg 15 , jpg 16 , jpg 17 , jpg 18 , jpg 19 , jpg 20 , jpg 21 , jpg 22

9.4.2003 - JUDr. Jindřich Jabornický, v.r. Místopředseda Městského soudu v Praze: Ze shora uvedeného je patrné, že v té části stížnosti, kterou lze touto formou přešetřovat, jsem neshledal ani nevhodné chování soudkyně JUDr. Zuzany Svobodové ani průtahy v řízení, jež by byli zaviněny vyřizujícím soudce.
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

20.10.2003 - Vrchní soud v Praze rozhodl ve věci IC spol s.r.o. proti TOMI spol. s.r.o. takto: Odvolání se odmítá
jpg 1 , jpg 2

20.10.2003 - Vážený pane JUDr. Jabornický,
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

1.12.2003 - Vrchní soud v Praze jako soud nadřízený Městskému soudu v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karetky a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky takto: Soudkyně JUDr. Zuzana Svobodová není vyloučena z projednávání a rozhodování
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3

1.3.2004 - Věc: výhrady vůči pracovníkům ministerstva spravedlnosti odboru organizace a dohledu ve věci projednávání původního návrhu stížnosti pro porušení zákona
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8 , jpg 9 , jpg 10 , jpg 11 , jpg 12 , jpg 13 , jpg 14 , jpg 15

30.3.2004 - Věc: doplnění odvolání žalobce Milana Macháčka proti usnesení Městského soudu v Praze
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8 , jpg 9 , jpg 10

13.4.2004 - Ministr spravedlnosti České republiky, JUDr. Karel Čermák, k Vašemu podání sděluji: Vámi dovozovaný komplot mezi správcem konkurzní podstaty, veřiteli a soudcem odmítám
jpg 1

14.12.2004 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně IC spol. s.r.o. proti žalovanému TOMI spol. s.r.o.
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3

20.10.2005 - stížnost na postup konkurzního soudce, správce konkurzní podstaty a protiprávnost konkurzního řízení
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8 , jpg 9 , jpg 10 , jpg 11 , jpg 12

24.5.2006 - Usnesení: Nejvyšší soud ČR rozhodl v konkurzní věci dlužníka Milana Macháčka
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5

28.6.2006 - žalobce navrhuje aby Vrchní soud v Praze odložil vykonavatelnost výroku usnesení Vrchního soudu v Praze
jpg 1 , jpg 2

9.8.2006 - Vrchní soud v Praze rozhodl ve věci návrhu na prohlášení konkursu na majetek dlužníka Milana Macháčka
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

11.8.2006 - o odvolání žalobce - dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

22.8.2006 - Věc: podezření ze spáchání trestné činnosti JUDr. Pavlem Valouškem - dodatek k trestnímu oznámení
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

23.10.2006 - Úřední záznam o podaném vysvětlení
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6

13.11.2006 - Věc: doplnění trestního oznámení
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6

5.12.2006 - vyjádření žalobce - dlužníka
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3

27.3.2007 - Věc: dodatek ke stížnosti na postup soudu ve věci Městského soudu v Praze
jpg 1 , jpg 2

29.3.2007 - Věc: podezření ze spáchání trestné činnosti JUDr. Pavlem Valouškem a podnět k šetření dalších skutků a osob - soudního znalce Karla Pendla
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6

16.4.2007 - Usnesení: Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou takto: Konečná zpráva se schvaluje s těmito úpravami.
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

23.4.2007 - Městský soud v Praze ve věci žalobce: Milan Macháček rozhodl takto: Návrh na odklad vykonatelnosti se zamítá
jpg 1 , jpg 2

25.4.2007 - k Vaší stížnosti je třeba opakovaně vysvětlit, že státní správa soudu nesmí zasahovat do ústavní zásady nezávislosti soudního řízení a rozhodování
jpg 1 , jpg 2

doručenky
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8


Nezařazeno

jpg 36 , jpg 107 , jpg 127 , jpg 131 ,