zakony-online.cz

Farouk Hamzi - nekalá soutěž

popis případu Farouk Hamzi (celým jménem Farouk ben Mohamed Habib Hamzi občan Tuniska s povolením k pobytu v ČR) zastoupen advokátní kanceláří BOKERIA - HOŠEK - Advokáti (Mgr. Paata Bokería a JUDr. Jaroslav Hošek) - nekalá soutěž vs. František Hucek

16.11.2005 - Obdržel jsem doporučený dopis ve věci podání vysvětlení ve věci Farouk Hamzi. Dotazem jsem zjistil, že na mne bylo podáno trestní oznámení za nekalou soutěž kvůli původnímu obsahu webu www.hucek.cz/hotelplan kde jsem celkem podrobně včetně vybrané korespondence popisoval kauzu Farouk Hamzi - nekalá soutěž, kvůli které vlastně vznikl právní portál zakony-online.cz, ve které já jsem byl poškozeným. Ještě jednou jsem důkladně prostudoval paragrafy týkající se nekalé soutěže, nenašel jsem však nic, co by spáchání trestného činu nasvědčovalo. Konzultoval jsem celou záležitost s právníkem, který na původnímu obsahu webu také nenašel nic co by bylo v rozporu se zákony ČR. Dokonce jsem požádal o informaci co bylo na danném webu v rozporu se zákonem podavatele trestního oznámení, abych popřípadě že by se skutečně jednalo o "závadný obsah" mohl uvést vše do náležitého stavu. O tomto se zmiňuje Obchodní zákoník § 53, i když dle znění zákona by se nápravy závadného stavu měl domáhat ten který se cítí poškozen nekalou soutěží a ne osoba, která je za původce nekalé soutěže označena. Do dnešního dne (25.11.2005) jsem žádné vysvětlení nedostal, což mne jen utvrzuje v přesvědčení, že zákon žádným způsobem z mé strany porušel opravdu nebyl. V každém případě, byl z opatrnosti dne 16.11.2005 původní obsah webu nahrazen obsahem současným.


24.11.2005 - Bylo na Policii ČR podáno vysvětlení ve věci trestního oznámení, ve kterém bylo mimo jiné oznámeno, že informace obsažené na původnímu webu jež byl předmětem trestního oznámení, se zakládají na pravdě, což je z části zdokumentováno na obsahu již zmiňovaného původnímu webu. Co mne velmi zarazilo byl fakt, že informace uvedené na původním webu nasvědčují tomu, že Farouk Hamzi, což je i zdokumentováno, spáchal trestné činy nekalé soutěže, a porušování práv k ochranné známce (Hotelplan) což opět dle zákona Trestní řád § 158 jsou orgány činné v trestním řízení, v případě že se dozví o podezření ze spáchání trestného činu, povinny prošetřit. Takže je možné, že se z žalobce stane vlastním přičiněním žalovaný. Což se přiznám, že je postup, kterému opravdu nerozumím. Nechápu postup advokátní kanceláře Bokeria-Hošek jež Farouka Hamziho v tomto případě zastupuje, že dle mého laického názoru v rozporu s etickým kodexem advokacie, podání tohoto trestního oznámení, jež je dle mého osobního názoru nepodložené a jež naopak je schopno jejich klienta vážně poškodit, ať již kvůli výše zmiňovanému, či kvůli možnosti podání trestního oznámení za křivé obvinění, klientovi nerozmuluvila.

Jedním z bodů trestního oznámení bylo i obvinění, že na klíčová slova Farouk Hamzi, Farux s.r.o. výše zmiňovaný web vylézal na prvních místech ve výsledcích na vyhledávači www.google.com. Tímto je myslím zcela zřejmé, že se jednalo o snahu mne jako žalovaného poškodit. To, že někdo nemá ani svou "osobní stránku", to že má někdo webovou stránku na internetu teprve několik měsíců a to ještě na základě odziceného know-how, může dle mne být jedním ze závažných důvodů, že při zadání do vyhledávače google klíčového slova Farouk Hamzi (cache 25.11.2005) jsou výsledky takové jaké jsou. Proč mne při zadání klíčového slova František Hucek (cache 25.11.2005) vyleze jako první výsledek můj osobní web www.hucek.cz, a ne weby které jsou daleko větší a které také provozuji? Při zadání klíčových slov Farux s.r.o. (cache 25.11.2005) jsou výsledky následující, první je odkaz na seznam firem vlastněných muslimy ve světě v angličtině, druhý odkaz je na seznam firem vlastněných muslimy v arabštině. Tedy opět není na prvním místě web provozovaný společností Farux s.r.o. Tady asi ale opravdu nemůže být chyba ve mne, neboť já jsem nikoho na www.islamicfinder.org neregistroval, a určitě ne v arabštině. Možná to také bude tím, že původní firemní web www.farux.com (cache 25.11.2005) jež společnosti Farux s.r.o. patří a kde byla ještě donedávna prezentace služeb této společnosti již delší dobu nefunguje, a který z webu dokonale zmizel (cache 25.11.2005). Přitom právě tato doména by byla logicky při vyhledávání výrazu Farux s.r.o. hlavním adeptem na první místo ve výsledcích.
Takže určitě by místo podávání trestních oznámení za výsledky při vyhledávání, které je navíc vzhledem k utajovanému vyhledávacímu algoritmu (složitému matematickému vzorci dle kterého se výsledky vyhledávání řadí) Googlu bylo lepší věnovat více času starosti o své weby, či se na výsledky ve vyhledávání dotázat přímo provozovatele vyhledávače.

Má osobní kritika vyhledávače Google, respektive jeho způsobu řazení výsledků je zde:
Stane se Google dalším zlým Microsoftem?
Google Dance - life is a bitch


11.12.2005 - Web hucek.cz/hotelplan stále s pozastaveným provozem. (do dnešního dne jsem neobdržel žádné vyrozumnění ohledně mé žádosti o vysvětlení, co na webu hucek.cz/hotelplan je v rozporu s českými zákony). Web www.farux.com stále nezprovozněn.


6.1.2006 - Dne 2.1.2006 obdržena reakce Farouka Hamziho na můj e-mail z 21.11.2005 (na to, že na webu hotelplan.cz je slíbena odpověď na požadavek o ubytování do 15 minut, žádná sláva...) požadující vysvětlení, co bylo na původním webu hucek.cz/hotelplan v rozporu se zákonem a na další e-mail pozdějšího data, odkazující mne na právního zástupce JUDr. Jaroslava Hoška, ani slovem neodpovídající na můj požadavek. Že by na původním webu opravdu nic v rozporu se zákony ČR z mé strany nebylo? Jestli ano, a Farouk Hamzi jako podavatel trestního oznámení by to musel vědět, proč o tom nejsem informován? JUDr. Hošek požádán o vysvětlení, dále požádán o potvrzení obdržení mé žádosti, zatím bez odpovědi. Vzhledem k tomu, že jsem učinil všechny možné kroky ke zjištění jestli opravdu něco na původním webu hucek.cz/hoteplan bylo v rozporu se zákony ČR, a nic jsem nenašel, ani mi nebylo sdělěno, bude původní web v nejbližších dnech opět obnoven. Web hucek.cz/hotelplan stále s pozastaveným provozem.


11.1.2006 - Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo zjištěno nic, co by bylo na webu hucek.cz/hotelplan v rozporu se zákony ČR byl původní obsah webu k 11.1.2006 - 12:00 hod obnoven.
Stav webu k 11.6.2006 k 11:50 hod.


12.5.2006 - Obdrženo usnesení krajského soudu v Praze, ve kterém se mimo jiné uvádí:


Krajský soud v Praze rozhodl ve věci žalobce FARUX s.r.o. proti žalovanému František Hucek 
o ochraně proti nekalé soutěži

takto:  I. Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u zdejšího soudu se žalobce domáhal vydání rozsudku jímž by byla žalovanému
uložena povinnost odstranit z webových stránek článek pod názvem "Hotelplan.cz - the arabic way"
dále povinnost zveřejnit omluvu. 

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů vzniká poplatková povinnost podáním žaloby. Podle ust. § 7 odst. 1 cit. zákona je poplatek
splatný vznikem poplatkové povinnosti. Výše soudního poplatku činí v daném případě dle položky 2c) 
Sazebníku soudních poplatků 2 000 Kč.

Protože žalobce uhradil na soudním poplatku pouze částku 1 000 Kč, vyzval jej soud podle ust § 9 
odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k zaplacení doplatku ve výši 1 000 Kč,
a to ve lhůte do 10 dnů od doručení výzvy. Výzva byla zástupci žalobce doručena dne 7.4.2006,
ani poté však nebyl poplatek zaplacen. Soud proto postupoval dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.,
v platném znění, a po marném uplynutí určené lhůty řízení zastavil. 

Celkem síla, někdo na někoho podává žalobu k soudu na nekalou soutěž, a není ani schopen uhradit správní poplatek.. :)
Jo, jo tady to nefunguje jako v Tunisu , viz případ slováka Norberta Ficzy, který byl na základě křivého obvinění odsouzen a 2 roky vězněn..
A nebo žalobce zjistil, že by u soudu neuspěl..


23.6.2006
Obdržel jsem usnesení krajského soudu v Praze o tom, že původní usnesení o zrušení řízení ve věci nekalé soutěže vůči mne se zrušuje. Tj. byla na mne podána Faroukem Hamzim (Farux s.r.o.) žaloba kvůli údajné nekalé soutěži.


Přiznám se, že i když jsem byl já tím poškozeným, viz obsah webu hucek.cz/hoteplan, tak jsem poslední roky měl tolik jiné a dle mého názoru užitečnější práce, že na podání trestního oznámení a žalob jsem opravdu neměl čas, peníze a čas jež bych musel investovat do soudních sporů jsem prostě chtěl využít jinak. Vzhledem k tomu, že teď i když se sám cítím poškozeným jednaním Farouka Hamziho jsem žalován pro nekalou soutěž, nezbývá mi tedy nic jiného než se bránit, tj. dokázat, že obsah webu hucek.cz/hotelplan se zakládá na pravdě, a vzhledem k tomu, že je na tomto webu popsáno i zřejmé porušování zákonů ČR Faroukem Hamzim, abych dokázal pravdivost těchto údajů, bude následovat i několik trestních oznámeních.


Obsah webu byl po podání trestního oznámení Faroukem Hamzim na mne na několik měsíců pozastaven, aby se vyloučila jakákoli možnost, že některé část jeho obsahu je opravdu v rozporu se zákony ČR či dobrými mravy (mám tím samozřejmě na mysli místní dobré mravy a ne islámské právo šaríja, dle kterého bych zamozřejmě jako bezvěrec byl vinnen). Farouk Hamzi byl dokonce několikrát vyzván, aby mi sdělil co je na uvedeném webu v rozporu se zákony ČR, abych mohl závadný stav odstranit. Toto se nestalo, byl jsem pouze odkázán na jeho právního zástupce gruzínsko-českou advokátní kancelář Bookería-Hošek, která se mnou nijak nekomunikovala, také jsem je několikrát vyzval ke sdělení (viz výše).


K trestnímu oznámení podaném na mne Faroukem Hamzim kvůli údajné nekalé soutěži ve věci webu hucek.cz/hotelplan jsem se dostavil na Policii ČR kvůli podání vysvětlení, případ byl poté předán státnímu zastupitelství. Vzhledem k faktu, že jsem doposud nebyl obviněn, je zřejmé že nebylo shledáno nic, čím bych se mohl nějakého trestného činu dopustit.

Výzva k podání vysvětlení, Vysvětlení strana 1, strana 2, strana 3


V žalobě se uvádí:

Ve shora uvdedném článku (Hotelplan.cz - the arabic way) žalovaný jako soutěžitel rozšiřuje o poměrech
žalobce jako soutěžitele nepravdivé údaje, jež jsou způsobilé přivodit žalobci jako soutěžiteli újmu. 

Všechny informace uvedené ve zmiňovaném článku jsou pravdivé a na váše uvedeném webu jsou i patřičné důkazní materiály, tj. citace z e-mailů, kopie dokumentů atd.


Žalovaný prohlašuje, že jednak za doby, kdy Farouk Hamzi pracoval ve společnosti žalobce na základě
 smluvního vztahu ve společnosti žalovaného www.motylek.com s.r.o., mu žalobce (v osobě Farouka Hamziho) 
úmyslně působil škodu, dále žalovaný uvádí, že se žalobce obchodně vedený jednatelem Faroukem Hamzim 
dopouštěl porušování obchodního tajemství a v té souvislosti nedovolené konkurence, zejména obchodní nabídkou 
žalobce na žalobcově doméně hotelplan.cz.

Ano, prohlašuji že Farouk Hamzi (celým jménem Farouk ben Mohamed Habib Hamzi) pro společnost www.motylek.com s.r.o. jednak jako fyzická osoba a pak také jako osoba prezentující společnost Farux s.r.o. vykonával smluvní činnost na základě mandátní smlouvy. Součástí této smlouvy byla i pasáž chránící know-how společnosti www.motylek.com získané roky činnosti a cca. 25.000.000 Kč proinvestovanými, aby se tyto zkušenosti (know-how) získali. Tuto smlouvu Farouk Hamzi vědomě porušil.

Ve smlouvě se výslovně uvádí:

Článek 6
Mandantem předané podklady a dokumentace jsou předmětem jeho obchodního tajemství.
Mandatář se zavazuje, že nesdělí bez souhlasu mandanta žádné třetí osobě informace 
tvořící předmět obchodního tajemství a bude tyto informace chránit. Obchodní tajemství tvoří
veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností mandatáře
dle této mandátní smlouvy, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či 
nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být 
podle vůle mandanta utajeny a společnost odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i 3 roky po skončení mandátní smlouvy. Zvláště se toto vztahuje 
na ůdaje související se získáváním a zpracováním dat via internet, jakož i dat v počítači 
spojených s touto činností.

Smlouva strana 1, strana 2


Když byl mnou a i naším právním zástupcem upozorněn na nelegálnost svého počínání odpověděl dle 30.10.2004 e-mailem takto: cituji:

Ahoj Frantisek,

Nejprve tě chci informovat, že jsem nikdy nepoužil informace z
tvé společnosti pro mou osobní potřebu a nikdy je používat nebudu, protože
nemám zájem dělat stejný business.
...
Poslední bod je hotelplan.cz, řeknu ti to bez problémů, není to tajemství. 
Rezervoval jsem tuto doménu pro mého kamaráda, protože nemá kreditní kartu
způsobilou plateb na internetu. Hotelplan.cz jako business není orientován na 
incoming, jak si myslíš, myšlenkou hotelplan.cz je outgoing a toto jsem ti navrhoval
před několika měsíci, ale neviděl jsem z tvé strany žádný zájem tak jsem to vzdal. 

Jak jsem již psal, doména je pro kamaráda,  který se mne zeptal na můj názor
ohledně loga, které si již viděl. A aktivity tohoto kamaráda je individuální turistika
do různých exotických zemí jako Tunisko.

Takže jak vidíš, nepotřebuji žádné informace o tvé společnosti o hotelích a provizích.

S pozdravem
Farouk Hamzi

Toto ubezpečení je v přímém rozporu s fakty. Doména hotelplan.cz je dle registrátora domén vlastněná společností Farux s.r.o. kde byl v době psaní e-mailu Farouk Hamzi jediným společníkem a jednatelem, tyto funkce zastává dodnes. Tudíž není pravda, že byla určena pro někoho třetího..
Od počátku provozu webu hotelplan.cz je web zaměřen totožně jako náš ubytovací web www.motylek.com tj. na zahraniční turisty poptávající ubytování v Praze a ČR. Opět je toto v rozporu se sdělením Farouka Hamziho že se web bude věnovat výjezdové turistice, tj. českým turistům a zahraničním destinacím.

Navíc je opravdu podivné, když člověk který dle vlastního tvrzení původně pracoval jako průvodce španělských turistů na poušti (tuniská Sahara), nemá ani vlastní internetovou stránku, začne najednou podnikat v naprosto stejném oboru jako firma, u které několik let pracoval..

Farouk Hamzi jednal úmyslně, a to když byla založena společnost Farux s.r.o. (kterou jsem mimochodem pomáhal zakládat, k témetu se ještě vrátím) několik dní poté byla registrována doména hotelplan.cz která jak název napovídá se bude věnovat zprostředkování ubytování. Farouk Hamzi ještě několik měsíců pro naši společnost vykonával činnost při které přišel do styku z informacemi, které považuji za předmět obchodního tajemství, tj. nákupní ceny hotelů (výše provizí) obsazenost hotelů atd. Za zřejmým účelem získávat tyto informace, které později může bez vlastního přičinění k jejich získání (tedy kromě jejich ukradení) použít pro svůj vlastní prospěch.


Článek napsaný žalovaným obsahuje kupříkladu tvrzení, že, žalobce (cit.) "přijde, ukradne veškeré 
moje know-how a použije peníze, které vydělal prací pro mne, aby založil konkurenční firmu."

Ano, toto tvrzení je bohužel opět pravdivé. Know-how které jsme léta získávali opravdu ukradl a využil pro své vlastní obohacení. Činností pro společnosti Vožický s.r.o. (původní provozovatel ubytovacího portálu www.motylek.com) a www.motylek.com s.r.o. si přišel na nemalou částku a dle mého názoru to bylo téměř 100% přiznaných příjmů za dobu pobytu Farouka Hamziho na území ČR. V případě, že tomu tak není rád tuto informaci samozřejmě upravím. (Co se navíc týče daňového přiznání za rok 2004, jež je dostupný ve sbírce listin na portálu justice.cz společnost Farux s.r.o. je podezření, že svůj příjem z činnosti pro www.motylek.com s.r.o. ani řádně nezdanila). S tím založením konkurenční firmy to není tak úplně přesné, tuto firmu jsem mu pomáhal zakládat, viz původní sídlo společnosti (totožné s www.motylek.com s.r.o. a adresa jednatela Farouka Hamziho totožné s mým, vrátím se k tomuto dále)


V článku dále žalovaný nepravdivě tvrdí, že název shora uvedené domény hotelplan.cz žalobce ukradl jisté švýcarské firmě. 

Ano, toto také souhlasí. Dle mne dostupných informací je obchodní značka "hotelplan" registrovanou ochranou známkou a to ve všech zemích EU, tj. i v ČR.
Čímž se jednak dle mého názoru jednatelé společnosti Farux s.r.o. dopouštějí trestného činu "porušování práv k ochranné známce". Udivuje mne, že o tomto alespoň z mého článku na hucek.cz/hoteplan vědí a doposud neučinili žádné kroky, jež by vedli k nápravě tohoto závadného stavu.
Hotelplan a.g je navíc velmi známou švýcarskou cestovní kanceláří s pobočkami na celém světě. Provozuje několik domén jako hotelplan.com, hotelplan.ch, hotelplan.de, hotelplan.it, hotelplan.nl atd. Tím že firma Farux používá tuto doménu se dle mého názoru může opět dopouštět nekalosoutěžního jednání, že na ůkor ostatních pro sebe může získávat neoprávněnou výhodu, právě tím, že si potencionální zákazníci mohou myslet, že je nějakým způsobem spojená s firmou švýcarskou. Dle vyjádření společnosti Hotelplan a.g tomu tak není. Cituji e-mail:

Vážený pane Hucek, 

Ne, naše společnost je sídlem ve Švýcarsku a není nijak spřízněná s níže uvedeným webem.

s pozdravem 
Michael Bischofberger

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Gesendet: Mittwoch, 30. März 2005 14:00
An: o_VZD Direct Sale / Internet Travel Shop

Vážení, 
chtěl bych se vás zeptat, jestli jste nějakým způsobem spříznění s webem hotelplan.cz
Za informaci děkuji
František Hucek

Pokud jde o článek žalovaného, nelze z hlediska hodnocení, co rozšiřuje o poměrech žalobce, 
pominout jeho tvrzení že jednatel žalobce s cílem etablovat se v České republice uzavřel fiktivní sňatek, 
dále že skutečným smyslem jeho práce pro společnost žalovaného byla od samého počátku snaha 
získat infomace k využití ve prospěch žalobce. 

Ve svém článku jsem toto uvedl jako doměnku, ne jako fakt:
Coincidence? Or was that all well tought plot? (Náhoda? Či předem připravený plán?)
Tj. jedná se pouze o doměnku, což je patrné i se znění výše uvedené věty, nicméně připouštím, že toto je možné. Uvedu některá fakta: - Farouk Hamzi se oženil s českým děvčetem jež poznal během její dovolené v Tunisku, kde pracoval v cestovním ruchu, s kterou poté i uzavřel sňatek.
Manželka se s Faroukem Hamzim rozvedla, dle jeho vyjádření sama zažádala o rozvod. Tímto Faroukovi Hamzimu hrozilo neprodloužení povolení k pobytu, protože zmizel důvod jeho pobytu, tj. manželství, navíc byl odhlášen z trvalého bydliště, jež bylo na adrese rodičů jeho manželky.
K povolení k pobytu se přiznám, a teď toho opravdu lituji, jsem mu pomohl já. Požádal jsem své rodiče, aby Farouka Hamziho přihlásili v jejich domě, kde jsem měl trvalé bydliště i já. Protože se tam Farouk Hamzi nevyskytoval, a vzhledem k nastálým skutešnostem, byl mu nájem vypovězen. Aby měl důvod pobytu v ČR (podnikání) byl na něj převeden 20% obchodní podíl ve společnosti www.motylek.com s.r.o. Pozvání do ČR, které bylo nutné aby člověk z Tunisu do ČR přicestoval plus garance za případné uhrazení lékařské péče, atd. jsem opět dělal já.
Když jsem Faroukovi Hamzi pomáhal zakládat jeho vlastní společnost. tj. Farux s.r.o. poskytl jsem mu sídlo společnosti nutné pro založení s.r.o. v prostorách www.motylek.com s.r.o.
Když byla založena společnost Farux s.r.o., začal podnikat kroky k vytvoření vlastního businessu, který okopíroval od nás. Některé texty dokonce převzal z našeho webu..
Ano, takže je dle mého názoru možné, že toto vše bylo předem plánované..
Když se teď podívám na web farux.com/about.php
čtu: The FARUX company has been born as an association of a group of childhood’s friends (společnost FARUX se zrodila jako společnost přátel z dětství.. ) přiznám se, že se mi zdá opravdu málo pravděpodobné, aby člověk z nějakého malého města ze severní Afriky se jen tak náhodou dal dohromady v Praze s přáteli z dětství a začal s nimi podnikat.


V závěru žalovaný čtenářům vysvětluje, proč uvedený článek o žalobci napsal, když uvádí (cit.): 
"Píšu tyto řádky proto, aby se ostatní poučili a neudělali stejnou chybu jako já." Závěrečná slova žalovaného 
zcela nepochybně směřují k cíli přivodit v hospodářské soutěži, konkrétně v konkurenci cestovních agentur 
podnikajících na území hlavního města Prahy žalobci újmu, když prostřednictvím šíření nepravdivých údajů 
označují žalobce a jeho statutární orgán, pana Farouka Hamziho za neseriózního, nedůvěryhodné osoby 
jdoucí jakosi podivnou "arabskou cestou". Je nade vší pochybnost, že šíření informací, že potencionální 
obchodní partner je nedůvěryhodný (a zákeřný ), úspěchu v podnikání neprospěje: naopak, takového šíření 
médiem mající masový dopad je způsobilé způsobit újmu.

Opakuji to co jsem již napsal, všechny informace uvedené v "článku" jsou pravdivé. To, že je Farouk Hamzi osoba porušující zákony ČR a fakt, že tyto informace jsou veřejně dostupné na internetu mu mohou způsobit ůjmu je možné, nicméně jeho budoucí obchodní partneři mají právo na informace o tom, jak se Farouk Hamzi zachoval a jak se chová. To, jak s touto informací naloží, záleží jen a jen na jejich uvážení.
S tou arabskou cestou. Farouk ben Mohamed Habib Hamzi je arab, toto je pouze konstatování skutečnosti. Jeho chování, když člověku (mně) který mu zajistí povolení k pobytu, pomůže založit s.r.o., několik let mu dává práci udělá to co udělá, tj. ukrade těžce získané know-how, za peníze které u mne vydělal postavá konkurenčí business, a ještě ho tahá po soudech, *** ** ****** ****** ****** ******** ******* * *********** ********* * *********** *****, ** ********* ********* ******* ** ********** ******** * *** *****. Lidé kteří utekli z chudých zemí s nedostatkem svobod a porušováním občanských práv se dostanou do hostitelské země, a nejen že tuto hostitelskou zemi nepřijmou za svou, ale dokonce jí a jejími občany pohrdají, či je dokonce nenávidí. Jinak si opravdu toto chování Farouka Hamziho nedovedu vysvětlit, proto si myslím že označení "the arabic way" je (bohužel..) výstižné..


Článek je šířen prostřednictvím webového vyhledávače google.com, o němž je všeobecně známo, že ve svém oboru 
představuje světovou špičku z hlediska použité vyhledávací technologie internetových informací  a má 
dominantní postavení, měřeno masovým dopadem informací šířených vyhledavačem google.com.

Tady se opět ukazuje, že Farouk Hamzi i když se prohlašuje za internerového odborníka o internetu ve skutečnosti moc neví.
Ano, je možné článek najít při hledání konkrétních výrazů na vyhledávači google.com ale toto je pouze a jen věc vyhledávače google, tj. já jsem stránku na vyhledávači google.com neregistroval, v současnosti to ani není možné, googlebot, tj. spider který prohledává internet si prostě stránku našel a zaindexoval, tudíž jsem fakt že jí je možné najít ve vyhledávači google, snad kromě samotné existence stránky nijak neovlivnil, toto ani není možné.. Doporučuji Faroukovi Hamzi či jeho advokátní kanceláři, ať si stěžují u provozovatele vyhledávače, na to že jejich vyhledávač výše uvedený web zaindexoval a ukazuje ho ve výsledcích vyhledávání. Ano, já jsem uvedenou webovou stránku vytvořil, a za jejím obsahem si stojím, ale tvrzení, že ji rozšiřuji prostřednictvím internetového vyhledavače google, na jehož chování nemám žádný vliv, je lživé..


 Záměr přivodit žalobci újmu plyne i z toho, že článek je napsán anglicky právě s ohledem na to, že u významných 
obchodních subjektů cestovního ruchu ( a potencionálních nebo skutečných partnerů žalobce) je anglický jazyk základním 
komunikačním prostředkem...

V angličtině je většina dokumentů na internetu, nevidím tudíž v anglicky psaném článku nic závadného..
V čestině je případ od okamžiku podání trestního oznámení na mne po současnost popsán na zakony-online.cz/farouk. Bude-li Farouk Hamzi důsledný, měl by podat žalobu i na tento web, neboť je obsahově podobně zaměřen jako web jež je předmětem žaloby.


Žalobce pro úplnost ve své žalobě uvádí, že i pokud by snad bylo lze uzavřít, že se dopustil porušení obchodního tajemství
(opakuje však, že takovýto názor nesdílí), pak se měl žalovaný proti žalobci obrátit s vlastní žalobou a nároky dle § 53 ObchZ
a nereagovat reprobovaným nekalosoutěžním jednáním, pro něž rozhodně nelze najít okolnosti, za nichž by na jednání 
mohlo být nahlíženo jako na oprávněnou ochranu.

Učinil jsem veškeré možné kroky, co jsem mohl.
- smluvně jsem ošetřil aby k takovémuto stavu dojít vůbec nemohlo
- když jsem zjistil snahu Farouka Hamziho o protiprávní jednání, byl několikrát vyzván mnou a mým právním zástupcem, aby se svého jednání zdržel.
- od renomované advokátní kanceláře jsem si nechal vypracovat právní rozbor chování Farouka Hamziho
- u společností Proces Invest jež se zabývá financování soudních sporů jsem zažádal o financování soudního sporu s Faroukem Hamzim

Ale především, jsem se o právní problematiku právě kvuli případu protiprávního jednání Farouka Hamzi, začal zabývat. Zprovoznil jsem portál zakony-online.cz jež nabízí zdarma znění nejdůležitějších zákonů ČR s možností fulltextového vyhledávání, jež dle mého názoru je hlavním důvodem proč lidé tento portál využívají (za měsíc 06/2006 dle statistik web navštívilo přes 40.000 návštěvníků /visitors/), tj. uživatel většinou neví v kterém zákonu a kterém paragrafu se mluví např. o zde zmiňované nekalé soutěži, na našem webu si toto, tj. konkrétní zákony a konkrétní čísla paragrafů může návštěvník najít. Řešíme v současnosti přístup ke zněním Sbírky Zákonů ČR, jež dle zákona vydává MVCR (TMVR) možnost, respektive nemožnost z jejich podivného ukládání do formátu PDF, import dat v textové podobě viz zakony-online.cz/sbirka.
Web také obsahuje několik právních kauz, nejznámější rozhodně bude v médiích (NOVA, Prima, ČT, Týden) medializovaná kauza Zaki Jawicha, jež v obci na přechodu či v jeho blízkosti, v nepřiměřené rychlosti, usmrtil 17ti letého chlapce. Vzhledem k faktu, že státní zástupce jež měl vyšetřování na starosti JUDr. Hrabal byl známým rodiny Jawichů, Zaki Jawich vyvázl pouze s peněžitým trestem 50.000 Kč. Rodina zabitého chlapce se již 3 roky snaží všemi dostupnými legálními prostředky o zjednání nápravy, bohužel marně. Celý případ je na webu popsán a zdokumentován. Přiznám se, že mi výše uvedené, tj. získání možnosti legálního přístupu k aktualizovaným zněním zákonů ČR na internetu, či kauza jako je připad JUDr. Hrabala a Zaki Jawicha přijde mnohem užitečnější, než se věnovat případu Farouka Hamziho, k čemuž jsem teď bohužel podanou žalobou na mou osobu donucen.
Až budu podávat žaloby a trestní oznámení na Farouka Hamzi, budu se snažit aby byli podloženější, než ta jeho, která jsou tak trochu "vařením z vody" ... tj. naprosto nepodložená..


Pokud se jedná o žalobcem tvrzenou nepravdivost údajů podávaných k potencionální
soutěžní újmě předmětným nekalosoutěžním článkem, konkrétně, že se žalobce dopouštěl 
porušení obchodního tajemství společnosti, na nichž se žalovaný účastnil, resp. účastní, 
pak žalobce takovýto závěr odmítá. Uvádí, že žalovaný určitým skutečnostem bezdůvodně 
přisuzuje vlastnosti obchodního tajemství, aniž by existoval podklad, že splňují podmínky stanovené
v ust. § 17 ObchZ., názoru sdílí žalovaný na základě svého subjektivního a právně chybného posouzení. 
Žalobce se domnívá, že k pochopení, proč je žalovaný pevně přesvědčen, že ohledně jistých 
skutečností je držitelem nedotknutelného obchodního tajemství, může přispět úvod 
nekalosoutěžního článku popisující počátky podnikání žalovaného, praví se v něm (cit.)
"Rozhodl jsem se vybudovat velkou firmu, zajišťující ubytování prostřednictvím Internetu. 
Znal jsem Prahu, ale měl jsem jen omezené znalosti Internetu a o hotelech jsem nevěděl 
vůbec nic."
Jelikož start podnikatelské činnosti žalovaného poznamenávaly i takové subjektivní okolnosti
(byl-li prost některých základních znalostí), nabyl zřejmě poté kdy se například naučil používat
internet a seznámil se s problematikou ubytovacích služeb, ono subjektivní přesvědčení, že 
nešlo o prosté osvojení znalostí, které jsou podmínkou sine qua non podnikání v daném oboru, 
nýbrž, že ve skutečnosti vyprudukoval vlastní know-how mající nárok na právní ochranu, jinak 
řečeno nevzal v úvahu, že se u příslušných pracovních postupů jedná o znalosti (skutečnosti) 
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.  

Každý obor vyžaduje specifické znalosti, tak je tomu i co se týče práva, tj. existují např. různé oblasti práva (trestní, obchodní, občansko-právní.. atd.) Tj. někdo kdo např. ani neví jak fungují doménová jména, by se němel věnovat případů jež se týkají internetu, protože dannou problematiku prostě nezná (viz níže..). Tak je tomu i u zprostředování ubytování via internet, je to velmi specifický obor činnosti, vyžadující velmi specifické znalosti, jež nejsou veřejně dostupné. Internet sám o sobě je velmi specifickým prostředím, názorně o tom svědčí úspěch firem amazon.com v prodeji knih, Expedia a Travelocity v cestovním ruchu, či Skype v oblasti telekomunikací. V každém z uvedených případů se jedná o firmy, které začínali jako čistě internetové a dosáhly velmi významé postavení na danném trhu. Odporuje to všem zásadám Ekonomie, tj. logické by bylo, kdyby se největším světovým prodejcem knih na světě stala stará a známa firma, která má zkušenosti z oboru, v kamených skladech miliony kusů knih a dostatečnou zásobu hotovosti v bance..
Zprostředkování ubytování via internet, je velmi specifický obor, a např. těch několik málo českých firem, které se tomuto oboru věnují si své know-how pečlivě hlídají. Je běžné, že internetový poskytovatelé ubytování neposkytují veřejně ani tak základní údaj, jakým je statistika návštěvnosti webu, což je údaj který u "běžných webů" např. seznam.cz, centrum.cz, idnes. cz je veřejně dostupný.. Velmi specifické je také chování zákazníků na internetu, tj. prvním problémem je jak zajistit, aby měl web návštěvnost, tj. potencionální zákazníky, k tomu slouží mimo jiné obor zvaný optimalizace pro vyhledávací služby (SEO), což je něco mezi vědou a magií, spousta věcí jež je popsána na odborných webech a ktrerá by měla i logicky fungovat, prostě nefunguje. Bohužel se toto dá zjistit pouze dlouholetou praxí.. Výsledky změn v optimalizaci webu jsou vzhledem k věcem jako Sandbox (zpoždění při uplatnění změn webu při výsledcích vyhledávání) jež se pohybuje v řádu měsíců, či občasným změnám ve vyhledávacím algoritmu opravdu velmi časově náročné..
Další neméně důležitou věcí je, jak přesvědčit návštěvníka stránek např. z USA aby si u nějaké pro něj neznáme internetové firmy někde ve střední evropě zarezeroval ubytování tj. jí svěřil číslo své kreditní karty, nebo poslal na účet peníze. Opravdu to není jednoduché, a veškeré tyto znalosti a postupy považuji za firemní know-how, které jsme se např. snažili ochránit tím, že jeho ochrana byla součástí smluv podepisovaných s Faroukem Hamzim..


Dispoziční vztah žalovaného k webovým stránkám http://www.hucek.cz prezentujících anglicky napsaný 
text pod názvem "Hotelplan.cz - the arabic way" označený (nikoli jak je v žalobě ze dne 19.8.2005
uvedeno podepsaný) (dále jen "nekalosoutěžní článek") dovozuje žalobce ze skutečnosti, že na webových
stránkách http://www.abclinuxu.cz/Profile/1828 (viz níže nabídka důkazního prostředku) jsou níže pod 
slovy "Frantisek Hucek" označovány předmětné webové stránky http://www.hucek.cz jako "Moje domovská
stránka" (tedy nepochybně onoho Frantiska Hucka), přičemž je zřejmé, že slova "Frantisek Hucek" 
identifikují osobu žalovaného....

Na internetové profíky je to opravdu velmi slabé.. Hoši mohli byste vědět, že uživatelský profil si na většině portálů může vyplnit každý, zadat jakékoli údaje které nikdo nekontroluje jestli jsou správné a dát odkaz na jakoukoli stránku prohlašujíce, že je jeho..
viz příklad takového účtu s neověřenými údaji: http://www.linuxsoft.cz/user_page.php?user_id=8534
Čili dokládat vlastnictví domény daty v něčím uživatelském profilu je opravdu slabé.. Možná by pánové stačilo podívat se na registr domén cz na www.nic.cz kde byste zjistili, že doména hucek.cz s největší pravděpodobností opravdu patří mně. Tj. opět tu nefunguje verifikace uživatele, tj. já si mohu opět založit účet na jakékoli jméno, a zaplatit udržovací poplatek. Je ale velmi nepravděpodobné, že by toto někdo dělal, neboť v případě jakéhokoli sporu by asi těžko prokazoval, že je majitelem domény ale pod jiným jménem. Takže ono by to možná chtělo před tím, než se do podobné problematiky pustíte ji konzultovat s někým kdo danému oboru opravdu aspoň trochu rozumí, ale to byste si vlasně sami protiřečili, neboť se v žalobě také uvádí, že na podnikání na internetu vlastě žádné specifické znalosti potřebné nejsou.. :) /viz výše/


25.6.2006

Ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141 / 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podáno trestní oznámení na Farouka Hamziho pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin dle § 148 Trestního zákona - zkrácení daně


Ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141 / 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podáno trestní oznámení na Farouka Hamziho pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin dle § 150 Trestního zákona - porušování práv k ochranné známce


28.6.2006

Proběhlo stání u krajského soudu. Žaloba byla zamítnuta jako neodůvodněná. Vymazal jsem část textu na této stránce..


Výše uvedené je psáno opírajíce se o právo na svobodu projevu a právo na informace.
Autor textu nemá právní vzdělání, tudíž jsou veškeré odkazy na zákony a z nich plynoucí vývody bez jakéhokoli právního základu, i když jsou psány v dobré víře.
V případě jakýchkoli nepřesností ve výše uvedeném textu prosím o kontaktování na info@zakony-online.cz
Před podáním dalšího trestního oznámení na již zmíněná či nová uvedená klíčová slova, prosím nejdříve o zprovoznění vlastní webové prezentace a prostudování alespoň základních informací k danné problematice. Velmi dobrým zdrojem informací je Search Engine Watch. Méně schopným mohu doporučit alespoň Google Information for Webmasters.