ley.cz

DOPORUČUJEME: Chcete se dozvědět, zda je poker opravdu hazardní hra? Navštivte náš web a zjistěte to.

policista Tomáš Čermák vs. Kateřina Jacques (Strana Zelených)

osoby:

Tomáš Čermák - policista tělem i duší, obět politického procesu

Kateřina Jacques - profesionální demonstrantka, bývalá členka parlamentu ČR.


Kateřina Jacques - profesionální demonstrantka

www.lidovky.cz

OTÁZKA (Jazzy)
Rád bych se zeptal, jak se jako poslankyně parlamentu České republiky díváte na své předchozí aktivity, jako byla např. vaše aktivní, fotograficky zdokumentovaná, účast na demonstraci proti MMF v roce 2000, kde jste spolu s agresivními výtržníky z organizace Ya Basta fyzicky útočila proti příslušníkům Policie České republiky ?


ODPOVĚĎ ( 25.05.2007 10:38 )
Ke svým „předchozím aktivitám“ se bez uzardění hlásím. Za svůj život jsem se zúčastnila celé řady demonstrací. Dopad a smysl aktivit Mezinárodního měnového fondu je v celé řadě ohledů velmi problematický a myslím si, že demonstrace, které na tyto nedostatky upozorní, mohou mít zcela jednoznačný přínos. Pochybuji však, vážený příslušníku, že najdete jedinou fotografii, na níž „spolu s agresivními výtržníky“ fyzicky útočím proti příslušníkům Policie České republiky. Nic takového jsem nikdy nedělala. Máte příliš bujnou fantazii.


www.feminismus.cz

Zastupitelka hlavního města Prahy Markéta Reedová ze SNK ED se do vás na stránkách novin necitlivě pustila kvůli tomu, že jste proti neonacistům demonstrovala právě i s dětmi. Vy sama jste se nechala slyšet, že vám to mnohem jadrnějším jazykem vyčítaly i některé anonymy... Čím to podle vás je?

....Mnozí si navíc myslí, že je skvělé vzít v neděli děti do Mc Donaldu, na Matějskou pouť nebo do hypermarketu. Naopak není přijímáno s pochopením, když někdo s dětmi podniká intelektuálně náročnější aktivity nebo je konfrontuje s realitou, která není vždy růžová, byť jim ji lze prezentovat přijatelným způsobem.


Internet vyplavil fotku Jacques v sevření radikálů


Vybráno z podkladů k případu

Znalecký posudek z oboru zdravotnictví. Předmět znaleckého posudku: Kateřina Jacques byl vypracován za pouhé 4 dny! (včetně svátků) Což je možná rekord v ČR.

Na str.11 se ve výpovědi svědkyně uvádí:

Holka (myšleno K.Jacques) řvala, ať jí pustěj, křičela - nedotýkejte se mne apod., křičela, že nic neudělala, tak proč ji zbil. Policista se jí snažil uklidnit slovy, říkal ji ať se uklidní, že se jí nic nestalo, policista byl na ní slušný v podstatě komunikovala pouze s jedním policistou, který ji přivedl na oddělení. Ostatní poliisté do rozhovoru nezasahovali. Dále chci uvést, že policista by se jí nedotýkal, kdyby ona sama stála na místě a nehýbala se, on jí chtěl pouze omezit v pohybu po místnosti. Policista se dotýkal ženy tak, že jí chytal za paže. Nebil jí, ani jí nijak nenapadal.
...
Během doby, kdy telefonovala z mobilu jí nějaký policista říkal, že nesmí telefonovat z mobilu, ale ono toho neuposlechla. V tuto dobu jsem já byla odváděna policistou do patra k výslechu. Po výslechu jsem byla propuštěna z oddělení a neuvědomuji si, zda jsem při odchodu tuto ženu ještě viděla. Dále chci uvést, že jsem viděla, že při příchodu na oddělení si tato žena sama dřela pouty, které měla na tváři levou tvář...


Další svědek uvádí:

Dále tento svědek uvedl, že malý syn paní K. Jacques v době kdy probíhal její odchod s obv. Čermákem, pobíhal po tramvajovém pásu s bubínkem v ruce a křičel: "Vy čúráci, co jí to děláte!"


Znalecký posudek z oboru kriminalistika, odvětví sebeobrana. Předmět znaleckého posudku: Tomáš Čermák str.3 , str.4.

1. K posuzovanému služebnímu zákroku došlo v rámci demonstrace Československé anarchistické federace (ČSAF) a neofašistické organizace Národní odpor. Členové Strany zelených vedení pí. Kateřinou Jacques, se demonstrace zúčastnili jako samostatný subjekt (organizovaná skupina, transparent, trička) bez toho, že by jejich demonstrace byla povolena.
2. Demonstrace Strany zelených proběhla na pozadí intenzivní volební kampaně a je možné předpokládat, že hlavním cílem bylo upoutání pozornosti a získání potencionálních voličů. Incident byl velmi bohatě medializován, politizován a významně přispěl ke splnění tohoto cíle.
3. Pokud by paní Jacques respektovala zákonnou výzvu, nebyl by důvod k provedení služebního zákroku. Pokud by nekladla v průběhu zákroku pasivní a aktivní odpor, byly by pravděpodobně její zdravotní následky zanedbatelné.
4. V případě, že paní Jacques se výzvou policisty nesouhlasila, měla povinnost se jí podřídit a následně mohla využít řady legálních prostředků k nápravě např. stížnost, či podání trestního oznámení.


ÚŘEDNÍ ZÁZNAM o podaném vysvětlení - Kateřina Jacques str. 5 , str. 6

Já jsem telefonovala s dětmi a s panem Karáskem a s panem Bursíkem, kterým jsem stručně vylíčila co se mi stalo.
... a než to stačili dopsat, tak tam dorazil pan Penc a paní Šabatová..

K věci bych ještě chtěla uvést, že jsem lékaři ve FN Karlovo nám. říkala, že mne bolí v rozkroku, ale ten lékař mi řekl, že tam nic nevidí a tudíž to ani nepopsal. Nicméně lékařská, která mi dnes vystavovala PN...
Jméno mé ošetřujíci lékařky je MUDr. Sedláčková se sídlem Úřad vlády ČR.

PODKLADY

1.5.2006 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM
jpg 1

1.5.2006 - Úřední záznam
jpg 1

1.5.2006 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM
jpg 1 , jpg 2

1.5.2006 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM
jpg 1

1.5.2006 - Úřední záznam
jpg 1 , jpg 2

1.5.2006 - Protokol o podání vysvětlení - Kateřina JACQUES
jpg 1 , jpg 2

1.5.2006 - Ambulantní ošetření - Tomáš Čermák
jpg 1

1.5.2006 - Úřední záznam
jpg 1

1.5.2006 - Úřední záznam
jpg 1

2.5.2006 - SOUHRNNÁ INFORMACE
jpg 1, jpg 2, jpg 3

2.5.2006 - SOUHRNNÁ INFORMACE
jpg 1, jpg 2

2.5.2006 - ROZHODNUTÍ ředitele PČR ve věcech služebního poměru
jpg 1, jpg 2

2.5.2006 - Úřední záznam
jpg 1

2.5.2006 - SOUHRNNÁ INFORMACE
jpg 1, jpg 2

2.5.2006 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM o podaném vysvětlení - Kateřina Jacques
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4 , jpg 5, jpg 6

2.5.2006 - Úřední záznam
jpg 1, jpg 2

3.5.2006 - Vyjádření
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4

4.5.2006 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM o podaném vysvětlení: Tomáš Čermák
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4, jpg 5, jpg 6, jpg 7, jpg 8, jpg 9, jpg 10, jpg 11, jpg 12, jpg 13

5.5.2006 - Protokol o projednání kázeňského přestupku
jpg 1, jpg 2

5.5.2006 - Záznam o prověřovaných skutečnostech
jpg 1

8.5.2006 - Znalecký posudek z oboru zdravotnictví. Předmět znaleckého posudku: Kateřina Jacques
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4, jpg 5, jpg 6, jpg 7, jpg 8, jpg 9, jpg 10, jpg 11, jpg 12, jpg 13, jpg 14, jpg 15, jpg 16, jpg 17, jpg 18, jpg 19, jpg 20

24.5.2006 - USNESENÍ: odkládám tr. věc obviněného Petr SLUNEČKO
jpg 1, jpg 2

24.5.2006 - Státní zástupkyně rozhodla dnešního dne takto: zahajuji trestní stíhání proti nprap. Tomáši Čermákovi
jpg 1, jpg 2, jpg 3

2.6.2006 - STÍŽNOST PROTI USNESENÍ
jpg 1, jpg 2

29.6.2006 - Městské státní zastupitelství v Praze: Usnesení
jpg 1, jpg 2, jpg 3

21.8.2006 - trestní oznámení na Petra SLUNEČKA
jpg 1, jpg 2

22.9.2006 - OPATŘENÍ ve věci podezřelého Petr SLUNEČKO
jpg 1, jpg 2

27.9.2006 - Žalobce podává žalobu proti rozhodnutí ředitele P ČR ve věcech služebního poměru
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4 ,

23.10.2006 - Znalecký posudek z oboru zdravotnictví. Předmět znaleckého posudku: Tomáš Čermák
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4, jpg 5, jpg 6, jpg 7, jpg 8, jpg 9, jpg 10, jpg 11, jpg 12, jpg 13, jpg 14, jpg 15, jpg 16, jpg 17

30.10.2006 - Neudělení milosti
jpg 1

16.11.2006 - Státní zástupkyně rozhodla dnešního dne takto: zastavuji trestní stíhání proti Tomáši Čermákovi
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4, jpg 5, jpg 6, jpg 7, jpg 8, jpg 9, jpg 10, jpg 11, jpg 12

24.11.2006 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM o podaném vysvětlení
jpg 1, jpg 2

23.1.2007 - Oznámení o změně výše dávky státní sociální podpory
jpg 1, jpg 2

28.3.2007 - Znalecký posudek z oboru kriminalistika, odvětví sebeobrana. Předmět znaleckého posudku: Tomáš Čermák
jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4

NEZAŘAZENO -

Policisté nikoho nenapadli - jpg 10

Přehled o odměnách a trestech - jpg 21, jpg 22

jpg 84, jpg 85, jpg 86, jpg 87, jpg 88, jpg 89, jpg 90, jpg 91, jpg 92, jpg 93, jpg 94, jpg 95, jpg 96, jpg 97, jpg 98, jpg 99, jpg 101, jpg 102, jpg 103, jpg 104, jpg 105, jpg 106, jpg 107, jpg 108, jpg 109, jpg 110, jpg 111, jpg 112, jpg 113, jpg 114, jpg 115, jpg 116, jpg 140, jpg 141, jpg 142, jpg 143, jpg 144, jpg 145, jpg 146, jpg 147, jpg 148, jpg 161, jpg 162, jpg 163, jpg 164, jpg 165, jpg 166, jpg 171, jpg 172, jpg 173, jpg 174, jpg 175, jpg 176, jpg 177, jpg 178, jpg 179, jpg 180, jpg 181, jpg 182, jpg 183, jpg 184, jpg 185, jpg 186, jpg 187, jpg 188, jpg 189, jpg 190, jpg 191, jpg 192, jpg 193, jpg 194, jpg 199, jpg 200, jpg 201, jpg 202, jpg 203, jpg 204,