Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

§ (1-16)

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13
Společné ustanovení

(1) Okresní úřady, Magistrát hlavního města Prahy, magistráty měst Brno, Ostrava, Plzeň jsou v úředních hodinách povinny umožnit každému, kdo o to požádá, nahlížení do Sbírky zákonů a do Sbírky mezinárodních smluv.

(2) Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou povinny umožnit nahlížení do Sbírky zákonů za stejných podmínek jako v odstavci 1.

(3) Povinnost podle odstavce 2 se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582