Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

§ (1-16)

309/1999 Sb.
Zákon ze dne 11. listopadu 1999
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Sbírka zákonů
§ 1
Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění
a) ústavní zákony,
b) zákony,
c) zákonná opatření Senátu,
d) nařízení vlády,
e) právní předpisy vydávané ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a Českou národní bankou (dále jen "právní předpisy").

(2) Právní předpisy uvedené v odstavci 1 písm. e) se označují názvem "vyhláška".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582