Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.)

§ (1-36)

Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.)Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb.ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů

(zákon o církvích a náboženských společnostech)

v platném znění


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje
a) postavení církví a náboženských společností,

b) vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákona (dále jen "evidovaná právnická osoba"),

c) působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve věcech církví a náboženských společností.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582