Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 9

(1) Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace,
provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě
zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na
němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. O registraci
se nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

(2) Vznik sdružení, jeho název a sídlo oznámí ministerstvo do
7 dnů po registraci Českému statistickému úřadu, který vede
evidenci sdružení; to platí i pro vznik sdružení podle § 8 odst.
4 a 5.

§ 9a

(1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává
právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy příslušnému
ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

(2) Pro evidenci odborové organizace a organizace
zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a
§ 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9
odst. 1 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů
nevztahují.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582