Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 7

(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České
republiky (dále jen "ministerstvo").

(2) Nemá-li návrh náležitosti podle § 6 odst. 2 a 4 (anebo
jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné), ministerstvo na to
přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení
návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny,
řízení o registraci nebude zahájeno.

(3) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu
došel návrh, který nemá vady uvedené v odstavci 2. O dni zahájení
ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582