Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 4

Nejsou dovolena sdružení
a) jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo
jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ,
politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální
postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto
důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a
zákony;
b) která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v
rozporu s ústavou a zákony;
c) ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují
sdružení, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro
sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582