Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 3

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve
sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý
svobodně vystoupit.

(2) Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je
členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje,
anebo že stojí mimo ně.

(3) Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy
sdružení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582