Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 20

Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí
zvláštním zákonem.7)
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s
mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice,
ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

§ 20a

(1) Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území
obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet
činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na
registraci podle tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak
neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle
tohoto zákona zaniká.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem 7) povolené do účinnosti
tohoto zákona federálním ministerstvem vnitra a které mají sídlo
na území České republiky, se považují za organizace mající
povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské
republiky podají ve lhůtě do 30. dubna 1993 žádost o povolení
ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na
území České republiky.
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s
mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice,
ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582