Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

Společná ustanovení

§ 17

Jsou-li schůze nebo jiná shromáždění sdružení přístupná
veřejnosti, mají přítomní občané povinnosti účastníků
shromáždění.5) Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající
nerozhodne jinak.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582