Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 13

(1) zrušen

(2) Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

(3) Při zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. b) provede
jeho majetkové vypořádání 4) likvidátor určený ministerstvem.

(4) Způsobem uvedeným v odstavci 3 se postupuje též při
zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. a), není-li jeho orgán,
který by majetkové vypořádání provedl.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (úplné znění č.
80/1989 Sb.).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582