Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.)

§ (1-104)ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 104

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


____________________

1) Trestní zákoník.

Trestní řád.

Občanský soudní řád.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 12 odst. 1 až 5 trestního řádu.

3) § 13, 20, 21, 24 a 111 trestního zákoníku.

4) § 34 odst. 2 až 5 trestního zákoníku.

5) § 35 trestního zákoníku.

6) § 41 a 42 trestního zákona.

6) § 59 trestního zákoníku.

7) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

8) § 99 trestního zákoníku.

8a) § 100 trestního zákoníku.

9) § 101 až 104 trestního zákoníku.

10)
10) § 99 až 104 trestního zákoníku.

11) § 43 trestního zákoníku.

12) § 37 trestního zákona.
12) § 44 trestního zákoníku.

13) § 45 a 45a trestního zákona.
13) § 62 až 65 trestního zákoníku.

13a) § 76 a 77 trestního zákoníku.

14) § 57 trestního zákona.

14) § 80 trestního zákoníku.

15) § 67 až 69 trestního zákoníku.

16) § 58 odst. 3 trestního zákoníku.

17) § 40 odst. 2 trestního zákona.

18) § 81 až 83 trestního zákoníku.

19) § 84 až 87 trestního zákoníku.

20) § 82 odst. 1 trestního zákoníku.

21) § 94 odst. 2 až 5 trestního zákoníku.

22) § 95 trestního zákoníku.

23) § 14 odst. 3 věta za středníkem trestního zákoníku.

24) § 265o odst. 2, § 275 odst. 3, § 287 a § 314k odst. 1 trestního řádu.

25) § 73 trestního řádu.

26) § 73a trestního řádu.

27) § 201 odst. 2 trestního řádu.

28) § 199 trestního řádu.

29) § 157 odst. 2 a § 174 trestního řádu.

30) § 160 trestního řádu.

31) § 314c trestního řádu.

32) § 307 a 308 trestního řádu.

33) § 309 až 314 trestního řádu.

34) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.

35) § 88, 89 a 91 trestního zákoníku.

36) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582