Zákon o obecní policii

§ (1-29)

Oprávnění strážníků
§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

1. Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.
2. Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,
1. jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
2. jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,
3. jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
4. jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií,
5. na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
6. jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
7. jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.
3. Osoba je povinna výzvě podle odstavce 2 vyhovět.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582