Zákon o obecní policii

§ (1-29)


Zákon o obecní policii
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení
§ 1

1. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
2. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.2)
3. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
4. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky (dále jen "policie").
5. Úkoly obecní policie podle tohoto zákona plní v obcích, které jsou městy3) nebo statutárními městy,4) a v hlavním městě Praze městská policie.
6. Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582