Zákon o platu

§ (1-28)

§ 9 Hodnostní příplatek
Novelizace tohoto paragrafu nabývá účinnosti 1. ledna 2006.
Zaměstnanci, který je příslušníkem ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru, příslušníkem orgánů celní správy a příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky, přísluší hodnostní příplatek, který činí:
hodnost hodnostní příplatek
v Kč měsíčně
rotný, celní čekatel 1 200
rotmistr, strážmistr, celní strážmistr 1 300
nadrotmistr, nadstrážmistr, celní nadstrážmistr 1 400
štábní rotmistr, vrchní celní nadstrážmistr 1 600
podpraporčík 1 800
praporčík 1 900
nadpraporčík, celní asistent 2 000
štábní praporčík, celní kontrolor 2 200
podporučík, vrchní celní kontrolor 2 400
poručík, celní inspektor 2 600
nadporučík, vrchní celní inspektor 2 800
kapitán, celní rada 3 000
major, vrchní celní rada 3 200
podplukovník 3 400
plukovník, ministerský celní rada 3 600
brigádní generál 3 900
generálmajor, celní prezident 4 100
generálporučík 4 300
armádní generál 4 600
§ 9a
Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti8a) vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady,8c) se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582