Zákon o platu

§ (1-28)

§ 4 Platové třídy a minimální platové tarify
(1) Zaměstnanec se zařadí do platové třídy na základě druhu práce a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů, popřípadě kvalifikačních požadavků, pokud zaměstnavatel stanovil kvalifikační požadavky vnitřním platovým předpisem. Vedoucí zaměstnanec 6a) se zařadí do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon odborně řídí nebo které sám vykonává. V souladu s charakteristikami platových tříd uvedenými v příloze k tomuto zákonu stanoví prováděcí předpis vydaný podle § 23 katalog prací a kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd.
(2) Zaměstnanci náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu, do které je zařazen, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím předpisem vydaným podle § 23.
(3) Pro platové třídy platí v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2003 prosince 2002 tyto minimální platové tarify:
platová přída minimální platový tarif
v Kč měsíčně
1 3 250
2 3 550
3 3 850
4 4 250
5 4 700
6 5 150
7 5 700
8 6 350
9 7 000
10 7 750
11 8 800
12 10 000
(4) Pro platové třídy platí od 1. ledna 2004 ledna 2003 tyto minimální platové tarify:
platová přída minimální platový tarif
v Kč měsíčně
1 3 550
2 3 850
3 4 150
4 4 500
5 4 900
6 5 300
7 5 750
8 6 200
9 6 750
10 7 300
11 7 900
12 8 700
13 9 700
14 10 850
15 12 150
16 13 600

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582