Zákon o platu

§ (1-28)

Zákon č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Ve znění:
zákonem č. 590/1992 Sb.,
zákonem č. 10/1993 Sb.,
zákonem č. 40/1994 Sb.,
zákonem č. 118/1995 Sb.,
zákonem č. 201/1997 Sb.,
zákonem č. 225/1999 Sb.,
zákonem č. 132/2000 Sb.,
zákonem č. 217/2000 Sb.,
zákonem č. 308/2002 Sb.,
zákonem č. 309/2002 Sb.,
zákonem č. 421/2002 Sb.,
zákonem č. 362/2003 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006.),
zákonem č. 562/2004 Sb.,
zákonem č. 563/2004 Sb.,
zákonem č. 626/2004 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Část první
Působnost zákona
§ 1
(1) Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům zaměstnavatele, kterým je
a) Česká republika (dále jen "stát"),
b) příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů,
c) státní fond, 1)
d) územní samosprávný celek, 2)
e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu.2a)
(2) Tento zákon neupravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní zákon, 3) a občanům cizích států, kteří jsou zaměstnanci státu s místem výkonu práce mimo území České republiky.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582