Zákon o cestovních náhradách (zákon č. 201/1998 Sb.)

§ (1-26)

Zákon č. 119/1992 Sb.,
o cestovních náhradách
Ve znění:
zákona č. 44/1994 Sb.,
zákona č. 125/1998 Sb.,
zákona č. 36/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb.

Do znění zákona jsou promítány pouze jeho přímé novelizace.
Aktuální sazby cestovních náhrad najdete v sekci Finance ~ Cestovní náhrady.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Část první
Základní ustanovení
§ 1 Účel zákona
(1) Tento zákon upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce v zahraničí (dále jen "náhrady")
a) zaměstnancům v pracovním poměru,
b) členům družstev, u nichž je pracovní vztah podmínkou členství,
c) zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li to dohodnuto,
d) fyzickým osobám, o nichž to stanoví tento zákon (§ 16),
(dále jen "zaměstnanec").
(2) Náhrady podle tohoto zákona se neposkytují zaměstnancům při výkonu práce na předsunutém pohraničním odbavovacím stanovišti na území sousedního státu určeném podle mezinárodní smlouvy, které je jejich pravidelným pracovištěm (§ 2 odst. 3).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582